Våra äventyr

VÅRA ÄVENTYR

För alla jakt- och friluftsäventyr. I alla miljöer. Året om.

VÅRA ÄVENTYR

EN VARM LÄGERELD

Vi går tysta genom skogen längs en nästan bortglömd stig. Det susar svagt i trädkronorna och marken är fuktig efter gårdagens stilla regn. Mossan har brett ut sig och ligger som ett grönt täcke över stenar och lämningar efter det som en gång varit. En bit in i skogen skymtar vi en övergiven stenmur. Ingen har brukat marken här på länge. Men så öppnar sig skogen till en liten glänta.

Se mer

VÅRA ÄVENTYR

PÅ PÅBOCKSJAKT I MORGONDISET

Det är en gråmulen morgon. Morgondiset ligger fortfarande kvar över åkrar och ängar när jag tyst och försiktigt rör mig genom skogen. Som vanligt har jag stannat till vid Fluxfallet och smakat på det iskalla vattnet. Det är något visst med att släcka törsten direkt från naturen. Nära skogsbrynet finns en gammal stengärdsgård som jag vet kommer erbjuda ett bra gömställe. Rådjuren brukar röra sig på andra sidan ängen. Om jag är tillräckligt tyst och försiktig och om vinden ligger rätt, vilket jag räknat ut att den gör i dag finns gott hopp att komma hem med en bock.

Se mer