VÅRA ÄVENTYR

En varm lägereld

Vi går tysta genom skogen längs en nästan bortglömd stig. Det susar svagt i trädkronorna och marken är fuktig efter gårdagens stilla regn. Mossan har brett ut sig och ligger som ett grönt täcke över stenar och lämningar efter det som en gång varit. En bit in i skogen skymtar vi en övergiven stenmur. Ingen har brukat marken här på länge. Men så öppnar sig skogen till en liten glänta. Ett knotigt äppelträd med små, små röda äpplen erbjuder mat åt fåglar och insekter. Vi ser resterna av en skorstensmur och kan skönja stenen som legat framför den för längesedan försvunna stugans ytterdörr. Lite längre bort i gläntan finns en fallfärdig byggnad kvar, kanske ett gammalt härbre. Framför härbret har andra vandrare gjort upp en eld före oss. Fredde slänger ner sin ryggsäck och tar fram veden har burit med sig. Fredrika tar fram sin kniv och börjar spänta stickor.

Snart sprakar elden trivsamt och det är bara att vänta på glöden. Det är sällan mat smakar så bra som vid en varm lägereld efter en rejäl vandring i naturen. Vi häller upp lite kaffe och bara njuter.

“Det är sällan mat smakar så bra som vid en varm lägereld efter en rejäl vandring i naturen.”